Výstavy

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

Výstava v Centru pro současné umění FUTURA je součástí širšího projektu, který usiluje o výzkumné angažmá spojující různá pole vědění, přičemž umění je jedním z nich. Umění je zde prezentováno jako výzkum a současně jako produkce znalosti. Především se ale jedná o multidisciplinární projekt, který se pohybuje na pomezí mezi feminismem, sociologií, ekonomií a globálními studii.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)