Výstavy

Cílem pražského projektu je zanalyzovat nové ekonomiky střední a bývalé východní Evropy a jejich zařazení do světa globalizace. Krvavé války, které zapříčinily rozpad bývalé Jugoslávie i Sovětského svazu, vznik států, jako je Moldavská republika, a trnitá cesta z komunistické nadvlády v zemích jako Rumunsko nebo Bulharsko přispěly k novým politickým hranicím a psychickým blokům a antipatiím mezi zeměmi, které sdílí společnou historii, ale odděluje je perspektiva dneška a vize budoucnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)