Výstavy

Poetická jména a osobité projevy. „Je to ve mně jako v koze“ představuje práci Pavly Malinové (1985, Vsetín) a Veroniky Vlkové (1985, Brno). Obě se věnují současně výtvarnému umění i hudbě a společný je jim především postoj promíchat sedlinu a posunout okraj ke středu, přestože každá má ve své práci odlišná východiska. 
Pavla Malinová ve svých velkoformátových malbách vytvořila vlastní duhově ponurou estetiku, do které vkládá osobní zkušenost způsobem DJe. Skutečnost rozkládá a láme na barevné spektrum, které jako motiv krystalu prostupuje téměř celou její dosavadní práci. Jeho přítomnost zobrazuje v podobě kresby, která opisuje tvar kovové konstrukce představující právě mřížku krystalu a zároveň přesýpací hodiny. Mimo jiné je členkou dnes již zaniklé DiscoTrashPunkové kapely Like She. Na výstavě v galerii Sam83 je zastoupena kresbami z roku 2011 a čtyřmi drobnějšími malbami. Veronika Vlková také vytváří vlastní svět, který projektuje do akvarelů, hudby (TEVE, spolu s Antonínem Koutným), instalací a videí. Přistupuje k tvořivosti, jako zdroji poznání a výchovy. Vyzdvihuje pozitivní hodnoty dětského světa a nabízí rehabilitaci charakteru skrze naivitu. 
Nejen u Malinové a Vlkové lze vysledovat tendenci, ať už záměrnou či podvědomou, vycházet z ‚okrajové‘ vizuality (u Malinové art brut, u Vlkové insitní umění ) a vytvářet alespoň obrazový protipól technokratické společnosti.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)