Výstavy

Na výstavě Portraits, v centrálním prostoru galerie dominuje videotryptich (autoportrét).

Každá samostatná část tryptichu je mozaikou 3000 menších videí korespondujích se zvoleným tématem (the wishes, the fear, the female reality). Heike Nösslböck doplnila výstavuněkolika menšími objekty ze serie „French Manicure“.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)