Výstavy

Výstava v priereze hodnotí päťročnú existenciu Katedry Intermédií a multimédií a jej aktuálnych študentov, ako aj absolventov a bývalých doktorandov. Katedra si za svoju krátku existenciu vybudovala trvalý záujem študentov i špecifickej technologickej a umeleckej obce s príznačným záujmom o nové médiá. Obdobne je koncipovaná aj výstava, kde kurátori Eike Berg (HUN/DE), Daniel Grúň (SK), Ivana Moncoľová (SK) vybrali prierez tým najlepším z ateliérovej tvorby v médiu videa, inštalácie a objektov. Výber rozdelili do štyroch blokov s názvami: Potreba dokumentovania, Reálnejší ako realita,Strhujúca subjektivita, Zvrátený heroizmus.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)