Výstavy

Absolvent pražské AVU Jakub Hošek vystavuje na půdě své domácí galerie A.M.180 na Novém Městě a prezentuje se tím, co je pro něj typické: kresebně pojatými obrazy, které jsou charakteristické svou ornamentalitou a zapojením písma.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)