Okno do videoarchivu VVP AVU

Vladimír Havlík se na počátku 80. let věnoval akčnímu umění. Tehdy příležitostně vznikly i tři filmy (Fragmenty, Ostříhal se a Jestrdej), které poprvé vystavil až na popud Barbory Klímové v pražské galerii Parallel v roce 2009. Jestrdej (1983), němý černobílý film na pomezí videoperformance o malých mystériích všedního dne s prvky klasického filmového gagu, následně doprovodil komentářem, v němž reflektuje svou tehdejší pozici „olomouckého performera”. Vznikla tak práce Yesterday (1983–2008), kterou začíná pravidelná rubrika videí z videoarchivu VVP AVU.

Vladimír Havlík (*1959) je akční umělec a malíř, žije v Olomouci, kde působí jako pedagog na Univerzitě Palackého; od roku 2006 spolupracuje s Barborou Klímovou.

V rubrice Okno do archivu pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU (link na http://vvp.avu.cz/idatum/search/artvideoarchiv?string=). Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)