Výstavy

Na domácej výtvarnej scene výraznejšie rezonujú práce Eji Devečkovej odroku 2009, kedy sa dvojicou videí predstavila na výstave finalistov EsslAward. Už vtedy jasne formulovala svoje tematické zameranie I osobitývizuálny jazyk. Devečková absolvovala atelier IN Ilony Németh na VŠVU aodvtedy sa stabilne pohybuje prevažne na poli videa, video- performance,inštalácie ale aj site- specific realizácií často s využitím priamejparticipácie diváka. Ideovou doménou jej diel sa stave postavenie umenia vsúčasnej dobe a spoločnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)