Výstavy

Na domácej výtvarnej scene výraznejšie rezonujú práce Eji Devečkovej od
roku 2009, kedy sa dvojicou videí predstavila na výstave finalistov Essl
Award. Už vtedy jasne formulovala svoje tematické zameranie I osobitý
vizuálny jazyk. Devečková absolvovala atelier IN Ilony Németh na VŠVU a
odvtedy sa stabilne pohybuje prevažne na poli videa, video- performance,
inštalácie ale aj site- specific realizácií často s využitím priamej
participácie diváka. Ideovou doménou jej diel sa stave postavenie umenia v
súčasnej dobe a spoločnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)