Reportáže

Aktuálnu tvorbu Slavomíry Ondrušovej a Lucie Tallovej spájajú rovnaké východiská v téme a do istej mieri aj v ich prístupe – intímne rozprávanie príbehov. Obe autorky si v predchádzajúcich výstanvných projektoch nezávisle na sebe zvolili tému dažďa a dažďových kvapiek, ako symbol ich osobnej narácie, avšak s rozdielnymi konotáciami. Zatiaľ čo jedna rozpíja nočný dážď v akvareli, druhá linkou zachytáva ten ostrý, priamo do tváre.
 Mnohovrstvená interpretácia diel môže predstavovať clivú atmosféru krajiny, plač, ale i kolobeh v prírode, cyklenie a monotónne opakovanie. Obe autorky automaticky opakujú rovnaký vizuálny prvok – stopu, ako neustále prerovnávanie spomienok a asociácií, hľadajúc tak ideálnu formu a odpovede.
 Výstavný projekt „Neprestane“ je logickým prepojením tvorby a tém oboch autoriek, ktoré spoločnou inštaláciou navzájom komunikujú, dopĺňajú pokračovanie príbehu tej druhej a reagujú nielen na svoje diela, ale i na výstavný priestor a jeho špecifiká. Diela zastúpené na výstave budú pripravené špeciálne pre tento projekt. V suteréne galérie zrealizujú jemné maliarske zásahy v podobe nápisov, cipky a čiernych kvapiek. Tieto nosné diela doplnia a vzájomne prepoja práce oboch autoriek – kresby a objekty Slavomíry Ondrušovej a akvarely a lightboxy Lucie Tallovej.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)