Okno do videoarchivu VVP AVU

„Video Proč tě nikdo nemá rád? Protože jsi ubožák! (2001) vzniklo pro naši samostatnou výstavu v galerii MXM nazvanou Čí je to dítě? Vyzvali jsme kamarády umělce a teoretiky (Bezhlavého jezdce, Petra Lysáčka, Vladimíra Skrepla a Janu a Jiřího Ševčíkovy), aby nám poskytli nějaký nápad, ze kterého uděláme umělecké dílo. Zvolení formy, techniky nebo materiálu bylo na nás, vznik a výslednou podobu díla už autoři nápadu nemohli ovlivnit. Smyslem výstavy byl pseudovýzkum, zda je důležitější nápad, nebo forma realizace. Nic jsme nezjistili. Všichni zúčastnění se pro tento projekt stali členy Kamery skury. 

Nápad Vladimíra Skrepla spočíval v jediné větě: „Proč tě nikdo nemá rád? Protože jsi ubožák!“. Jako formu realizace jsme zvolili video, „ručně“ provedenou imitaci němého filmu. Výsledný efekt měl odlehčit napětí z depresivního a stresujícího sdělení (pohrdání ženy mužem) komickou formou provedení, přičemž černobílý formát němého filmu měl zároveň podpořit nadčasovost a hlavně naléhavost výpovědi. Některé situace byly, jsou a budou černobílé, i když vše není řečeno nahlas.“

Kamera skura, 2012

Tvorba umělecké skupiny Kamera skura (*1996) vyvěrá ze společné mytologie. Členové skupiny ironicky komentují klišé spojená s vnímáním a interpretací umění. Volba média je vždy podřízena sdělení, jejich akce nabývají podoby mystifikačních parodií na bázi smyšlených osobních příběhů, pseudointelektuálních přednášek, pseudovědeckých pokusů, parodických spirituálních seancí, divadelních představení, pokřivených sociálních sond atd. V roce 2003 skupina reprezentovala Českou republiku na bienále v Benátkách.

V rubrice Okno do archivu pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

 

 

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)