Profily

V rámci Ateliéru fotografie VŠUP v Praze se snažíme tekutou beztvarou povahu fotografie vnímat jako její podstatu. Vycházíme z přesvědčení, že vědomí stálého proměňování je nutné neustále oživovat a záměrně s ním pracovat. Od studentů očekáváme konceptuální uvažování, které stojí v protipólu k čistě intutivní práci, neústí však nutně v (post)konceptuální dílo. Je procesem, který nutí studenty k permanentní analýze vlastních postupů a záměrů, přirozeně vede k uvědomování si kontinuity umělecké praxe, kontextu a prostředí, ve kterém se studenti budou pohybovat, stejně jako historii vlastního oboru.

Komentáře vypnuty.