Výstavy

Bratislavská galéria Médium predstavila vo svojich priestoroch dva samostatné výstavné projekty absolventov a súčasných interných doktorandov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici – Maroša Rovňáka Hydrophobia a Patrika Ševčíka P.S.

Maroš Rovňák /1972/

Jeho tvorba zahŕňa videoart, soundart, postfotografiu, digitálnu grafiku a performanciu. Je pre ňu charakteristická téma rodovej identity, sociálnej izolácie, opustenosti, či naliehavej požiadavky antidiskriminácie.
Výstava v Galérii MEDIUM predstaví tri série digitálnych grafík a postfotografií a jedno z najnovších videí.

Patrik Ševčík /1974/

Vo svojej tvorbe pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie, tiež využíva digitálnu tlač a pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom.
Na poli textových inštalácií autor využíva postkonceptuálne princípy výtvarnej tvorby s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)