Profily

Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, především na obraz v pohybu a výtvarné možnosti, které skýtají nejnovější technologie. Studentům je umožněn volný výběr prostředků, a to nejenom s použitím digitálních technologií (video, digitální obraz, práce s fotografií), ale také jejich kombinací s klasickými a materiálovými médii (kresba, instalace, objekt) a dalšími časově závislými polohami (performance, akce, video a audio-instalace, multimédia, public art).

Komentáře vypnuty.