Přednášky

Diskuse po přednášce zásadního filozofa současnosti u příležitosti vydání jeho knihy Mluvil tu někdo o totalitarismu?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)