Přednášky

Jiří David, Ladislav Jakl, Václav Žák, Vladimíra Dvořáková

Série tří přednášek spojených s následnými diskuzemi, které konfrontují domácí umělce, intelektuály, politiky a ekonomy se základní otázkou: Co se s námi stalo za posledních dvacet „transformačních“ let od sametové revoluce?

Politologické, ekonomické i historické analýzy dnes poměrně uceleně rekonstruují průběh transformačního období. Záběr a měřítko jejich zájmu postihuje především transformaci jako strukturální proměnu právního, politického systému, ekonomie, médií, apod. Analýzy samotné jsou psány a sledovány povýtce specialisty a obory povětšinou nahlížejí transformační změny v optice svých specializací. Pokud bychom použili psychoanalytickou metaforu, jsou tyto analýzy viditelnou špičkou ledovce.
Přesto zkušenost s transformací je zcela existenciální a máme ji de facto všichni. Proto je otázka „Co se stalo?“ tázáním se po formulaci toho, jak velkým změnám, jež strukturální analýzy transformace postihují, porozumět a jak je dát do souvislosti s našimi sny, vizemi, zkušenostmi i každodenním konáním.
Transformace živelně otevřela a znovu nastolila základní otázky smyslu lidské existence a smyslu společenského uspořádání – jak byly tyto otázky v transformačním období formulovány a zodpovězeny? Jaký vliv měla transformace na denní snění (kreativitu), vědomí i nevědomí?

Aby představily své optiky a interpretace změn, jež proběhly za posledních dvacet let, pozvali jsme vůdčí osobnosti, často polárních názorů, z oborů, jež jen zřídka vstupují do přímého dialogu se současným výtvarným uměním a současnými umělci. Tyto osobnosti představí své koncepce, které následně přejdou ve veřejnou diskuzi.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)