Profily

Intermediální typ studia se zvláštním zřetelem na rozvoj schopností chápat výtvarnou práci jako vizualizaci určitých významů, významových vztahů či idejí, zároveň s plným vědomím pracovní záměrnosti takového postupu.

Komentáře vypnuty.