Výstavy

Pri skladaní obrazov sa mladý konceptuálny umelec, maliar Roman Gajdoš (1983) pohráva
 s možnosťami divákovho nazerania na obraz, jeho skladbu, formálnu informáciu a možnosti
 interpretácie pri premietnutí zväčša dvojíc jeho paralelných obrazov v mysli vnímateľa. Tieto 
vyskladá ako fragmenty reality, ktoré sa dodatočne kompletujú na neutrálnom pozadí virtuálneho 
obrazu ako pri filmových trikoch.
 V cykle vystavených malieb s 
rovnakým názvom sa pre umelca stal tento postprodukčný postup kľúčovou metaforou, nosným 
pilierom obrazového myslenia.
V maľbách abstrahuje geometrické detaily, napr. väčšie a menšie segmenty monochromatickej
 Rubikovej kocky. Tieto sa objavujú na signálnom zelenom pozadí obrazového poľa, sú parafrázou
 akéhokoľvek biologického, sociálneho alebo inštitucionálneho systému a zároveň odkazujú k 
spomínanej manipulačnej a brikolážovej tvorbe obrazov pomocou zadnej projekcie. Gajdoš vo
svojich maľbách vytvára metaforu systému, ktorý je vďaka redukovanej farebnosti nefunkčný a
zbytočný. Zelené pozadie, namaľované efektným zeleným emailom, odkazujúce k filmovým trikom 
tak zároveň predpokladá akúsi ďalšiu akciu, ktorá však nenastáva, ale naopak zostáva zamrznutá 
(pauznutá) v statickej monochromatickej kompozícii pozadia a situačných fragmentov.
 Kým výtvarný jazyk geometrie je vo všeobecnosti spájaný s redukovanou vizualitou a vo svojom 
klasickom chápaní predstavuje poriadok a obrazový režim so špecifickou gramatikou, vo 
vystavených maľbách je tento druh myslenia systematicky atakovaný významovými a vizuálnymi
 skúsenosťami.

Miroslav Zajac

 

2x okomentováno “Zadná projekce”

  1. Koby napsal07. čec. 2012:

    something is happening in Nitra … good .

  2. Koby napsal07. čec. 2012:

    something is happening in Nitra … good .

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)