Okno do videoarchivu VVP AVU

Když jsem měl jít do školy, dělalo se mi často špatně, protože nás učitelé ponižovali. Jediná cesta, jak školu přežít, byla dělat něco tvůrčího – fotografovat a natáčet filmy. Můj spolužák Rinalds měl 8 mm kameru, a tak jsme vedle fotografování začali také dělat filmy. Skvěle jsme spolupracovali. Ten, který měl nápad, převzal roli herce, druhý byl kameraman. Anebo obráceně. Točili jsme to, co jsme si mysleli, že je pro filmování „cool“. Naše filmy se dají rozdělit na dvě skupiny: umělecké (sledování nějaké ideje, experiment) a dokumentární (běžné dění ve škole – rvačky mezi spolužáky, učitelé). Filmy nazvané „I.R.Piktuers“ (I. = Ivars, R. = Rinalds, Piktuers = zkomolené anglické slovo Pictures) jsme převáženě natočili v letech 1992–1993 na základní škole v lotyšské Rize. Tato editovaná verze je z roku 2012.

Ivars Gravlejs (* 1979) vystudoval v roce 2007 fotografii na pražské FAMU. Jeho typickými uměleckými výstupy jsou fotografie a videa, která ale často vznikala v jiných souvislostech a za jiným účelem, tedy nebyla původně zamýšlena jako umění. Autor se na scéně současného umění pohybuje jako sžíravý ironik, který určité žánry výstav, zavedené koncepty převrací naruby, čímž naplno vynikne jejich směšnosti či chatrnost původních konstrukcí.

http://ivarsgravlejs.com/pages/early_menu.htm

 

V rubrice Okno do archivu pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)