Výstavy

Aleksandra Vajd a Hynek Alt pracují nejčastěji ve dvojici a to včetně vedení Ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jan Zálešák je ve své letos vydané knize Umění spolupráce, v části věnované fotografii, uvádí vedle Lukáše Jasanského s Martinem Polákem jako výraznou úzce spolupracující dvojici. V posledních letech se zabývali důkladnou, avšak nikoli bezduchou, analýzou fotografie jako média, média fotoaparátu a dalších aparátů vstupujících do procesu vzniku díla. Zkoumali jednotlivé elementy tohoto prostředí a pokoušeli se je vyvázat z původních souvislostí. Iluzívní povaha fotografického obrazu jim poskytla podklad pro její podtržení i odhalení přeludu a klamu – poměrně dobrodružnými, přitom často mechanickými metodami – jako když si z galerie udělali laboratoř a z fotografického zázemí zdroj proměn počasí, vracejíce současnosti nedávno vysmátou utopii o možnosti ovládat přírodní klima umělými prostředky. Své výstavy chápou jako paralelní skutečnosti, kde vztahy mezi jednotlivými prvky jsou nově asociovány, přeskupeny, posunuty. Tato “alchymická” práce se odráží také v nové výstavě the place from where you think, která z realistického úhlu pohledu navázala na jejich pobyt v Mexiku a také na prostředí slovinských jeskyní. Abstrahovaná látka využívá indexikálního vztahu mezi realitou a jejím zobrazením, které až v součinnosti mohou poodhalit to, na co ukazují a zachovat si tak více významových vrstev.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)