Speciální programy

Výstavní projekt Národní galerie v Praze ve spolupráci s Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze.

Každý pokus o bilanci či kolaudaci výtvarného umění posledních pětadvaceti let vždy nevyhnutelně zůstane subjektivním autorským pokusem. O Ostrovech odporu, výstavě, v jejímž názvu se skrývá narážka na jeden z esejů filozofa Václava Bělohradského, to samozřejmě platí také. Projekt Mezi první a druhou moderností 1985-2012 se však současně opírá o rozsáhlou dokumentaci, obsaženou nejen ve výstavním katalogu, ale i v objemné antologii dobových textů historiků umění, kritiků, filosofů a sociologů, vycházející současně se zahájením výstavy.

Artyčok.TV natočil rozhovor s kurátory projektu, který představuje novou etapu v poznávání nedávného vývoje umění v Čechách.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)