Výstavy

Zajímavá výstava umělců žijících ve Velké Británii, kteří se nebrání využití rozmanitých druhů uměleckých médií.Entrance Gallery s potěšením představuje první společnou výstavu dvou mezinárodních umělců Davida Thomase a Feng-Ru Lee.

Velkoprostorové instalace a sochy britského umělce Davida Thomase vycházejí z jeho zájmu o současnou kulturu a systémy různých přesvědčení a jejich chápání v teoretických rámcích. Thomas se neustále zabývá teoriemi a strukturami, přičemž se nepřiklání ani na jednu stranu, k těmto konceptům a myšlenkám přistupuje kriticky. Často má ke svému pracovnímu procesu humorný a hravý přístup. Thomasova práce často odkazuje směrem k oběma koncům tohoto spektra chápání, přičemž se jemně pohybuje na hranici mezi napětím a rovnováhou.

Přístup Feng-Ru Lee je zakořeněn ve východoasijském kulturním prostředí, odkud tato tchajwanská umělkyně pochází. Lee v současnosti pracuje a tvoří ve Velké Británii, kde na vlastní kůži okouší, jak pocity ztráty a izolace dané rychlými změnami a novou vlnou rozvoje, jaký poslední dobou zažívá Asie, prostupují západní struktury a mísí se s nimi. Některé kresby z nové série svým zobrazením kombinují nové myšlenky a potenciální výtvory, zkoumající kreativní myšlenkový proces stojící za Feng-Ruiným dílem.

Lee a Thomas pocházejí z odvrácených stran zeměkoule, jejich zájem o nomadické a nadnárodní umělecké postupy je ovšem spojuje, oba též věří, že společnost se pohybuje směrem k unifikované kulturní existenci bez ohledu na historii i bez zavazadel, a to v dobrém i špatném slova smyslu. Přestože Lee a Thomas nevytvářejí svá díla společně, jejich postupy sdílejí podobné estetické a koncepční prvky. Tím, že vystavují svá díla společně, prozkoumávají proces, který generuje další myšlenky a následné kroky mezi umělci a jejich díly. Vnitřní a vnější procesy vyjednávání a komunikace se stávají viditelnými a vytvářejí místa pro setkání a čerstvé pochopení jednotlivých děl tím, že sjednocují vizuální a teoretický jazyk, který pozorovateli umožňuje jim porozumět a zabývat se jimi.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)