Výstavy

Sběratel Jiří Karásek ze Lvovic byl veřejnosti dosud představen především několika výstavami z jeho výtvarných sbírek.Metafora anatomie – přirovnávající knihovnu Karáskovy galerie k lidskému tělu, jež byla zvolena pro stávající prezentaci, umožňuje využít knihu jako různorodě fungující médium, nejen jako estetický objekt nebo nositele literárního obsahu. Prostřednictvím „anatomických“ řezů odhaluje expozice knihovnu jako živý organismus a ukazuje jeho jednotlivé orgány.V nápaditě řešené instalaci Zbyňka Baladrána, tvořivě využívající dispozic půdorysu letohrádku Hvězda, se právě samotná Karáskova knihovna stává hlavním exponátem.Výstava Anatomie knihovny prezentuje výsledky výzkumu knihovny Karáskovy galerie, který probíhal v knihovně Památníku národního písemnictví v letech 2007 až 2011 v rámci projektu GA ČR. Ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae byla k výstavě vydána kolektivní monografie Knihovna Karáskovy galerie a její světy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)