Výstavy

Cristina Fiorenza (1973), ktorá žije a tvorí vo Viedni, prvý raz vystavuje na Slovensku. Jej tvorba je silne ovplyvnená skúmaním kultúry bývania, ako sú krehké stavby starovekých národov a nomádov, otázka migrácie, nadmerná urbanizácia a vzťahy medzi veľkými mestami a prírodou. Venuje sa aj štúdiám mestských hraníc. Jej kresby priamo poukazujú na myšlienku hraníc ako ľudského vynálezu, rovnako ako cesta alebo ilúzia. Vrcholom je naša zraniteľnosť, ktorá je odrazom našich sociálnych, politických, hospodárskych a environmentálnych zmien. Autorka vytvára kresby na papieri s využitím ceruze, pastelu, výšiviek a textilu, tieto materiály kombinuje do koláže a transformuje kresbu do sochárskych artefaktov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)