Reportáže

„Činnost umělecké skupiny Rafani spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Společnost nám poskytuje jak témata, tak i formy, s nimiž tato témata uchopujeme, nebo se sama stává materiálem, který zpracováváme. Naše tvorba se zaměřuje na hraniční situace, které nedovolují zaujmout jednoznačné stanovisko. Posouvá obvyklý pohled na společenské jevy, nenabízí však návod k přímé akci. Konečný cíl našeho směřování je utopický: naším cílem je budoucnost s vyšší kvalitou lidství. K uskutečnění tohoto cíle směřujeme skrze zviditelňování třecích ploch mezi hodnotami rovnosti a svobody“.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)