Reportáže

V Letnom pavilóne Slovenskej národnej galérie (SNG) pripravil tohtoročný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Jiří Thýn inštaláciu prierezom svojej tvorby s názvom Od osobného k všeobecnému. Prezentácia pozostávala z dočasnej inštalácie diel autora a eventu podpisovania a rozdávania A4-riek s textom „Tento bod je od této chvíle také součástí tvého života“. Jiří Thýn je finalistom Ceny Jindřicha Chalupeckého už po druhý raz.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)