Profily

Naše škola se zaměřuje především na prostor jako základní výrazový prostředek. Prostor jako takový chápeme v širším významu a projektujeme do něj současné tendence, jak je vnímána úloha umění a umělce ve společnosti a jak je jí rozuměno.

Komentáře vypnuty.