Výstavy

Do 17. ročníka Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 35 uchádzačov, tvoriacich v rôznych médiách. Medzinárodná odborná komisia v zložení Edit András /HU/, Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/, vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Do finale nakoniec postúpili Matej Vakula, Oto Hudec, Tomáš Džadoň, a Mira Gáberová, ktorá cenu aj získala.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)