Přednášky

Předkládaný příspěvek je redigovaný extrakt z e-mailové konverzace, kterou jsme několik dnů intenzivně vedli bez přímočarého úmyslu dalšího využití. (Dříve než byla vypsána tato výzva). Reflektuje pestrou zkušenost s institucionálním uměleckým provozem, kterou jsme postupně prošli především po roce 2000. V rámci konverzace jsme si z širokého spektra možných vybrali a performovali dvě různé identity, pozice: výstavní architekt a metodik nových výstavních strategií. Přes vysokou míru rozbíhavosti, snahám o humorné vypointování, historické exkurzy nebo pokusy o definice, dominuje e-mailové korespondenci snaha snést z různých stran dostatek argumentů, aby současné institucionální prostředí bralo výstavu respektive „dělání výstav“ s adekvátní pozorností. Na metodické otázky jak vizualizovat současné umění v galerijním prostředí tedy může odpovídat patrně pouze nepřímo a nedochází k žádným jednoznačným návrhům. Přesto jsme oba spontánně přesvědčeni, že se daného tématu dotýkají, přinejmenším v momentu, kdy pro III. Tematický okruh bude uzávorkováno slovo současný.

Jakub Stejskal

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)