Výstavy

Dílo Evy Schlegel zahrnuje fotografické práce i instalace, které se zabývají především vnímáním a prostorem. V nových pracích se překrývá olovo jako tmavý materiál, obsahující kulturně historické konotace, s nemateriálností vybraných fotografických námětů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)