Výstavy

Vzťah k realite sa vo výtvarnom umení mení pod vplyvom nových technológií a výrobných postupov. Umeleckou odpoveďou na najnovšie výdobytky high-tech kultúry môže byť hľadanie jednoduchosti a redukcia na elementárny základ, znovuobjavenie zabudnutého, práca s históriou, či kombinovanie tradičných techník s novými postupmi a materiálmi. Prezentované autorky a autori sa v najlepšom zmysle slova hlásia k predstave umenia ako kreatívnej hry, ktorej silnou stránkou je, že prostredníctvom iných vizuálnych foriem nazerania na realitu otvára iné spôsoby poznávania sveta a uvažovania o ňom.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)