Výstavy

Výstavu Uncertain States of America připravili jako průřez posledním obdobím vývoje amerického moderního umění tři přední evropští kurátoři: Daniel Birnbaum, Hans Ulrich Obrist a Gunnar B. Kvaran. Tento projekt měl premiéru v Astrup Fearnley Museum of Modern Art Oslo (říjen 2005) a představuje velmi zhuštěnou kompilaci nejnovějších směrů vývoje malby, sochařství, videoartu a dalších uměleckých forem, s nimiž pracuje nová generace amerických umělců. Projekt Uncertain States of America nabízí širší pohled na řadu významných prací této nastupující umělecké generace (převážná většina autorů se narodila po roce 1970). Zdrojem jejich tvorby je nejen současný svět zcela prostoupený médii, volné využívání nových materiálů, technik a postupů, které se vzájemně prolínají a jsou porovnávány, ale i velmi poučená znalost umělecko-historických odkazů a schopnost komplexně a sofistikovaně reagovat s různou mírou osobního nasazení, ale i určité distance na dobu plnou politických a společenských disonancí. Uncertain States of America je výsledkem rozsáhlého dvouletého výzkumného projektu kurátorů, kteří navštívili více než 500 ateliérů v celých Spojených státech a shromáždili téměř 2000 složek dokumentace mladých amerických umělců. Jejich výběr odráží současný rafinovaný, ale i diskutabilní stav amerického umění a kultury. „Výstava není pouze americká – projevují se zde nejrůznější vlivy,“ říkají kurátoři. „V době, kdy je oficiální politická kultura Spojených států vnímána na druhém břehu Atlantiku s výraznou skepsí, je důležité si připomenout komplexnost a zároveň různorodost americké umělecké scény. ‚Uncertain States of America‘ nejsou jen nejisté, jsou především různé.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)