Výstavy

Modely komunikácie je dlho očakávanou retrospektívnou výstavou slovenského konceptuálneho umelca Ľubomíra Ďurčeka (n. 1948), ktorá prezentuje a v mnohých prípadoch dokonca po prvý krát vo výstavnom kontexte vôbec “testuje” autorove diela zo 70. a 80. rokov 20. st.

Výstava Modely komunikácie je štrukturovaná niekoľkými blokmi. Vybrané performatívne diela prepájajú dobový socio-politický diskurz, resp. referujú k spoločenskému kontextu Ďurčekovej tvorby. Časť výstavy ďalej predstavuje jeho sústredené procesuálne experimenty s písaním, textom, či typografiou; jeho privátne akcie dokumentujú i experimenty s kreslením (tzv. iné kreslenie). Časť prác performatívneho charakteru sa týka Ďurčekovych psychogeografických výskumov, geotaggingu a vymedzovania, dopĺňania, resp. určovania priestoru prostredia nájdenej reality. Výstava prezentuje tiež Ďurčekove participatórne projekty, ktoré vznikali spoločne s účastníkmi akcií, včetne návodov a scénárov jeho nerealizovaných projektov. Jednou zo spoločných liniek medzi uvedenými sekvenciami sú fotograficky zaznamenávané performance, v rámci ktorých sa Ďurček štylizoval do “živej sochy”, podobne ako Július Koller, s ktorým autor dlhodobo spolupracoval. Tieto telesné zátišia komponujú figurálny znak do výseku nájdenej reality, do ktorej autor intervenuje.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)