Reportáže

Ve výstavním projektu „Kroužek“, vytvořil Dušan Záhoranský ve spolupráci se slovenským kurátorem Vladimírem Beskidem sérii textových objektů a jednu instalaci. Instalace AUTHOR je sestavena z šesti dřevěných kompletních abeced, ze kterých lze dočasně seskládat slovo.Další nové objekty (WORD,TEXT,POEM) jsou pokusem nalézt neverbální definici verbálního konstruktu. K projektu tvůrci přizvali tři mladé autory a dvě autorky, kteří se věnují tvůrčí publikační činnosti. Nejde jen o objekt autorské knihy, ale prezentovaní hosté používají i důmyslné distribuční a redakční postupy. Infiltrují do knihoven (Jan Jáchim), nebo sami vydávají autorské knihy na pomezí výtvarného gesta a literatury (Aleš Čermák).

Na pozvání Václava Magida pro Galerii 207 (VŠUP Praha), připravili tři autorské – laické interpretace lingvistiky, výstavu „Kabinet lingvistického kroužku“. Kompozici tvořil FONT „RIP“ (vznikl stržením nalepených časopisových stránek), JAZYK (černobílá tiskárna se zacykleným archem papíru a vlastními poznámkami) a police KNIHOVNA (knihy byly převázány, tak, že se jejich obsah vždy překrýval o 100 stran).

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)