Přednášky

Procházka s architektem Petrem Klímou věnovaná třem pražským obchodním domům 60. a 70. let.OD Kotva, jedinečné dílo manželů Machoninových a v době svého vzniku největší obchodní dům v zemích tehdejšího východního bloku. OD dům Družba autorů Vaška, Klimeše a Růžičky – nenápadný „dům s okny“, který se v 70. letech samozřejmě vřadil do kontextu Václavského náměstí. A Máj (My), obchodní dům, který je díky kvalitám návrhu architektů Eislera, Masáka a Rajniše stále živoucím důkazem toho nejlepšího z české architektury první poloviny 70. let.

Komentáře vypnuty.