Výstavy

V sérii Obrazy krajiny sa Ján Kekeli pohráva s hranicou medzi fotografickým a maliarskym obrazom. Voľne sa inšpiruje estetikou krajinomaľby zo začiatku 19. storočia, netají sa najmä obdivom k dielu Caspara Davida Friedricha.Fotoaparát s negatívom 4 x 5 inchov (102 x 127 mm) mu umožňuje zachytiť vo veľkom detaile nespútané lesné zákutia, krivolaké cesty, melancholické panorámy – všetko doplnené o lyrickú farebnosť, mäkké svetlo či tichú vznešenosť. Aj človek má na jeho fotografiách podobnú funkciu ako na romantických obrazoch – je len štafážou, vedľajšou postavou, ktorá môže doplniť dej alebo sa stať meradlom pre zdôraznenie majestátnosti krajinných scenérií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)