Výstavy

Moderná jungiánska psychológia popisuje najhlbšie archaické vrstvy nevedomia ako zónu bezčasovosti. Tento bezčasový duševný priestor je tvorený archetypálnymi predobrazmi, ktoré sú vlastné každému človeku.

Počas individuálneho života sú ich obsahy napĺňané vo väzbe na konkrétne skúsenosti, prostredníctvom ktorých sa človek vyvíja a uskutočňuje.
Jednotlivé maľby vychádzajú z osobného prežívania autorov, ich skúseností, emócií a poznania nadobudnutého v realite, ale vo vo výsledných maľbách dochádza k vedomému potlačovaniu predmetnej reality.

JANA FARMANOVÁ – SEBAVEDOMIE
Ako maliarka-figuralistka má blízko k témam, ktoré vyniknú v príbehu, vedia zachytiť spomienku, či načrtnúť atmosféru tej ktorej situácie. Jej obrazový svet je dokumentom toho reálneho, ktorý dôverne pozná, alebo ním virtuálne prechádza – či už je to skúsenosť vzťahov, ženská telesnosť, materstvo, detstvo, dospievanie, hľadanie sa v prichádzajúcich sa súvislostiach. To všetko tlmočí linkou, tvarom, farbou, zachytávajúc momenty, okamžiky a náhodné banality tak, aby sa v réžii obrazu zmenili na netuctové udalosti.

CENA MIKLÓSA MAZSAROFFA
Vdova po významnom maďarskom maliarovi a grafikovi, Miklósovi Mazsaroffovi (1929-1997) sa rozhodla od roku 2009 každoročne oceniť jedného talentovaného mladého maliara z Miskolca a podporovať tak súčasné výtvarné umenie v tomto meste. Pri výbere jej napomáha trojčlenná odborná komisia kunsthistorikov a výtvarníkov. Cenu Miklósa Mazsaroffa – spojenú s finančnou odmenou – odvtedy získali Ákos Bánki, Róbert Batykó, Renátó Csabai a Róbert Sütő.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)