Výstavy

Projekt ZÁHYB DECHU voľne vychádza z fotografických sérií Le Mouvement Etienne-Julese Mareyho z konca 19. storočia, analyzujúcich ľudský pohyb pomocou fotografie.Pohyb je tu znázornený ako schéma, eliminujúca akékoľvek predmety či priestorové prvky, ktoré sú nesporne asociované práve s fotografickým aparátom. Východiskovým bodom pre umelkyne bola fotografia figuranta, zahaleného v čiernom odeve, s vyznačenými záchytnými bodmi pre prevádzanú analýzu (biele bodky a čiarky na jednej strane tela) a schéma, ktorá je fotografickým záznamom chôdze tejto figúry. Ponímanie pohybu, ktoré je projektované iba v dvojdimenzionálnej rovine, transponuje čas do priestoru a zároveň eliminuje telesnosť, ktorá je objektom skúmania.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)