Speciální programy

Jedno z vrcholných diel Ivana Matušíka, ktoré získalo ohlas aj v zahraničí. Rehabilitačný ústav je jediným architektonickým dielom zo Slovenska, ktoré bolo významným teoretikom Udom Kultermannom, zaradené do výberu svetových architektonických diel 20. storočia a bolo publikovane aj v mnohých zahraničných časopisoch.

Koncepcia stavby pripomína jedno z architektových prvých diel – nákupné stredisko Slimák v Bratislave.

Stavba je citlivo zasadená v prostredí a nekonkuruje blízkemu romantickému zámku. Ústav sa skladá z kruhovej podnože a štvorpodlažnej lôžkovej časti v tvare výseče z kruhu.
V podnoži sú vstupné priestory, stravovacia časť a prevádzky vodoliečby, ktoré sú prístupné z hlavnej haly a z chodby okolo ústredného kruhového átria. Na ďalších štyroch poschodiach sú dvojlôžkové izby s kapacitou 200 miest. Vnútorná chodba smerom do átria, je zasklená kopilitom jedným z typických materiálov používaných v povojnovej architektúre na Slovensku. Vonkajší výraz stavby tvorí podnož obložená tmavým keramickým obkladom a prefabrikované konkávne prvky balkónových zábradlí jednotlivých izieb, ktorých pravideľná štruktúra pripomína kanelúru dórskeho stĺpa.

Tvarová jasnosť a geometrická ornamentálnosť ústavu preukazuje blízkosť Matušíkovej koncepcie so súdobým svetovým moderným hnutím a preukazuje zároveň typický rukopis svojho autora, ktorý možno čítať na jeho viacerých dielach.

Peter Szalay

Autor: Ing. arch. I. Matušík
projekt: 1967 – 1968
realizácia: 1970 – 1975

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)