Výstavy

„Ľudia ani domáce zvieratá už tu nie sú. Ostali len podivné objekty. Stopy. Zvyšky syntaxe. Originálne i novo nájdené povedomé fragmenty. Objekty možno zviditeľňujú vzťahy, činnosti a rituály, ktoré sa kedysi pravidelne opakovali. Domáce objekty nie sú ilustráciou. Sú neúplnou sondou. Zdrojom. Vizuálnou spomienkou na osoby, zvieratá, veci a činnosti, vzťahujúce sa k priestorom, veľkoryso nazývaným Vedľa kuchyne, Malá pivnica, Privát I, II a III, Rádio. Výstava je skrumážou objektov, statických i pohyblivých obrazov, zvukov a textov dvoch blízkych osôb, ktoré spolu možno nikdy dlhodobo nebývali. Jedná sa o dva paralelné, navzájom sa prelínajúce i mimobežné svety.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)