Reportáže

„ Biela noc/Nuit Blanche je medzinárodný umelecký projekt, zhmotňujúci túžbu po znovuobjavovaní mestského prostredia, ktoré vďaka umeniu nadobúda iný rozmer.

Mesto sa počas noci mení na interaktívny priestor a jeho bežný nočný cyklus na niekoľko hodín prestáva existovať. Hudobné a svetelné inštalácie vdýchnu nočnému mestu život a noc sa stáva bielou.“

Biela noc je formát akcie na ktorý sa musí kúpiť licencia asi ako na Superstar.
V rámci príprav na Európske hlavné mesto kultúry toto podujatie spĺňa svoje predsavzatie – prilákať čo najväčšie davy ľudí na súčasné umenie. V centre mesta sa naozaj ocitlo množstvo ľudí ako ešte nikdy na podujatie súčasného umenia, každý stretol známych, a každý stál fronty na to aby uvidel to ktoré umenie.

O všeobecnej atmosfére tejto akcii sa dozviete viac z reportáže minuloročnej Bielej noci 2011.

Tento rok som sa zameral viac na pohľad dvoch účastníkov: Dušan Zahoranský a Pavla Sceranková.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)