Reportáže

Eriku Miklóšovú vo svojej aktuálnej tvorbe inšpirujú postavy žien z predchádzajúcich storočí. Fascinuje ju estetika dôb minulých, kedy bol ornament ako taký, dôležitým a neodmysliteľným prejavom v umení.Diela Eriky Miklóšovej charakterizuje technika maľby, ktorá je originálna a pre jej tvorbu príznačná. Typické, je veľké množstvo malých, či veľkých plôch farby, zväčša monochrómna farebnosť a originálny postup pri maľovaní diel.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)