Výstavy

Výstava zabývající se nejrůznějšími projevy, které se týkají reklamy, tvorby image, spotřebního chování a marketingových strategií, a zároveň odkrývající rubovou stranu těchto jevů. Výstava ukazuje příklady možných posunů vůči obecným modelům chování. I afinita k anarchismu může nést skrytou reklamu. Pokud je reklama jen krásná, může být vnímána bez svých etických rozměrů?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)