Reportáže

Výstava Svätopluka Mikytu (*1973) a Johannesa Schlichtinga (*1968) Ad libitum je odrazom ich dlhoročnej sústredenej spolupráce už od čias štúdií na Akadémii v Stuttgarte, ktorej výsledkom sú spoločné diela, ale i história spoločných výstav (snáď najviac v našom prostredí zarezonoval ich projekt Dies natalis v Štátnej galérii v Banskej Bystrici v roku 2004).Ad libitum je “gesamtkunstwerk” koncipovaný zo spoločných kresieb autorov z čias študií a hudby koncipovanej priamo k vizuálnemu materiálu vo výstave. Samostatné kresby každého z autorov sú inštalované do zaujímavých a neočakávaných súvislostí vzhľadom na radikálnu odlišnosť domovského prostredia z ktorého autori pochádzajú, vidíme tichý obraz projektovaný na stenu galérie, či inštaláciu zo starého nábytku evokujúca meštiacke interiéry.
Ad libitum, z latinčiny “podľa chute” alebo “do sýtosti” ponúka komplexný zážitok, nielen vizuálny (ako sme zvyknutí pri nespočetných výstavách súčasného umenia), ale stane sa “atmosférickou” výstavou s hudbou a priestorom pre voľnú asociáciu a kontempláciu.

Svätopluk Mikyta
V rokoch 1993–1999 študoval na VŠVU v Bratislave. Rok strávil na Akadémii výtvarných umení v Stuttgarte. Po skončení štúdia naďalej pedagogicky pôsobil na VŠVU. Dnes je vedúcim Ateliéru grafiky na Fakulte výtvarných umení v Brne. Mikyta tvorí tematické cyklické kresby, objekty, grafiku, tzv. pre-kresby starých fotografií a grafických tlačovín. Kontinuitu vlastného diela vníma cez klasický vizuálny “genofond” krajiny z ktorej pochádza. Je jedným z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej výtvarnej scéna na Slovensku.

Johannes Schlichting
V rokoch 1993–1998 študoval na Akadémii výtvarných umení v Stuttgarte. Jadro jeho tvorby je sústredená na médium kresby, ale venuje sa i iným médiám vrátane originálnej kompozície hudby. Jeho umelcký svet, podobne ako u Svätopluka Mikytu je v dobrom zmysle “poznačený” vlastnou pamäťou i archeológiou nájdených výjavov z vizuálnej, hudobnej a populárnej kultúry, národom, pôvodom a surreálnym detským svetom, ktoré tvoria základ pre jeho prácu. Schlichting je zaujímavým predstaviteľom súčasného umenia v Nemecku, ktorého dielo významne prispieva do diskurzu o estetike v umení.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)