Reportáže

Projekt Abandoned (re)creation, čiže Opustená (re)kreácia vznikla ako výsledok workshopu študentov umeleckých odborov, ktorí sa snažili aktivovať záujem verejnosti o zdanlivo nepotrebné a zabudnuté lokality Trenčianskych Teplíc a ich architektonického dedičstva.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)