Okno do videoarchivu VVP AVU

Obchod se zlevněným drogistickým zbožím na Bayerově ulici v Brně fungoval v letech 1986–1989 také jako nezávislý výstavní prostor.

Jeho koncepci vytvořili umělci Petr Oslzlý a Rostislav Pospíšil, pohybující se v oblasti výtvarného umění a divadla; technickou podporu zajistil vedoucí drogerie Drahomír Svatoň. Výstavy byly úzce provázány s dalšími neoficiálními nebo polooficiálními aktivitami tohoto brněnského okruhu. Britská Husova nadace, která věnovala potřebné technické zařízení pro tzv. „podzemní univerzitu“, ovlivnila i podobu vernisáží v Galerii-drogerii Zlevněné zboží: po otevření výstavy se v salonku nedaleké restaurace Praha mohl promítat medailon o vystavujícím autorovi, natočený v jeho ateliéru. Videa pořizoval především Aleš Záboj, v několika případech také Milan Maryška, Michal Hýbek, Pavel Jandourek nebo Petr Macků. Otevření výstavy v samotné galerii probíhalo netradičním způsobem – vystavující, oblečen v pracovním plášti, zde hodinu před zavírací dobou pomáhal s prodejem zboží. Snímek zachycuje interiér galerie a její organizátory, kteří svůj výklad o vlastních aktivitách pojali jako svébytnou performance.

Terezie Nekvindová

Děkujeme Aleši Zábojovi za poskytnutí videa do archivu VVP AVU.

V rubrice Okno do archivu pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)