Výstavy

Na výstavě jsou k vidění 4 videa, kde se autorka snaží humornou formou uchopit všední rutinu a fungování sociálních vztahů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)