Výstavy

Americká umělkyně Tracy Featherstone se ve své práci zajímá o tlumočení obsahů napříč médii.

Její dlouhodobý zájem o sémiotiku se zrcadlí mimo jiné v neustálém hledání nového tvarosloví vlastního uměleckého jazyka. V starších dílech se věnovala tenkému balansu mezi řádem a chaosem, či komunikaci mezi každodenními objekty, jejich užitou hodnotou a vizuální formou. V současné době se zabývá procesem tlumočení myšlenky skrze vizuální média, kulturní identitu a čas. Její výstavní projekt Přidaná hloubka zkoumá prostor mezi objekty, ne pouze objekty samotné. Pozornost je věnována subjektivitě obklopující konkrétní informace a nedorozuměním v komunikaci.

Výstava Přidaná hloubka v Galerii Kostka je výsledkem Tracyina rezidenčního pobytu. Featherstone na ní prezentuje několik objektů inspirovaných kolážemi náhodně zachytávaného fotografického materiálu. Místo toho, aby potlačila původní vizuální inspiraci, vystavuje ji v juxtapozici s objekty, a dává tak zaznít procesu jejich vzniku.

http://tracyfeatherstone.com/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)