Reportáže

Výstava prezentuje veľkoplošnú 6-kanálovú projekciu zasadenú site-specific do 6-uholníkového pôdorysu centrálneho výstavného priestoru Domu umenia. 18 protagonistov z Ministerstva kultúry SR, výtvarníci a teoretici v nej vedú inscenovaný dialóg. Na fasáde sa objavuje polystyrénový nápis KUNSTHALLE, ktorý počas výstavy vytvára dojem „vytúženej“ inštitúcie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)