Výstavy

Ich ruf zu dir… je nedopovedaný názov Bachovej kantáty, ktorá poslúžila ako predloha k tvorbe piatich grafických partitúr– libretu k ich zvukovo-pohybovej interpretácii. Každá z nich je vytvorená odlišným prístupom a je venovaná vždy niekomu a niečomu inému.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)