Reportáže

Víťazný projekt 10. ročníka Štipendia Radislava Matuštíka 2013 Panel Story je zameraný na tému hromadnej bytovej výstavby a reflexiu tohto fenoménu v súčasnom vizuálnom umení.V rámci obytnej architektúry budovanej v 70-tych až 80-tych rokoch, boli myšlienky moderny osedlané ideológiou a postupne degradovali na jednotvárne opakovanú šablónu. Išlo o racionalizované stavebníctvo v područí politického diktátu, ktoré kalkulovalo s ľudským rozmerom pod budovateľským heslom „architektúra pre všetkých“. Rozdelenie výstavy prirodzene otvára opozície ako; vonkajšie a vnútorné, uniformné a rôznorodé, anonymné a osobné, verejné a súkromné, pričom pre komplexnejšie pochopenie problematiky sídliska nie je dôležité vymedzovať protiklady, ale naopak, uvažovať na hranici koexistencie týchto kategórii.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)